Liên kết các cuộc thi


tgt

Tài nguyên dạy học

web hỗ trợ chuyên môn
Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Con_duong_den_lop_doan1.mp3 STA_0072.jpg STC_0094.jpg STB_0093.jpg IMG_0522.jpg IMG_04451.jpg IMG_28501.jpg IMG_34831.jpg IMG_00191.jpg IMG_0273.jpg Nguoi_con_cua_Tay_Nguyen.jpg Ngay_khai_truong.jpg Nang_phuong_Nam.jpg Hu_bac_cua_nguoi_cha_5.jpg Hu_bac_cua_nguoi_cha_3.jpg Hu_bac_cua_nguoi_cha_2.jpg Hu_bac_cua_nguoi_cha_1.jpg Hu_bac_cua_nguoi_cha.jpg Bai_tap_lam_van_4.jpg

  Liên kết Website

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Thị trấn Kim Bài

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ĐỀ THI HSG LỚP 3 ĐỀ SỐ 11

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hải Anh
  Ngày gửi: 17h:52' 06-02-2014
  Dung lượng: 41.0 KB
  Số lượt tải: 314
  Số lượt thích: 0 người
  đề thi học sinh giỏi Môn : Toán 3
  Đề số 11
  (Thời gian: 60 phút

  Bµi 1:( 3 ®iÓm) TÝnh nhanh:
  a, (3+5 +7 + 9 +...+ 99) x (b:1- b x1)
  b, 64 x 8+ 71x 8 - 35 x 8
  Bµi 2 :( 4 ®iÓm) T×m x:
  x :3 +27 = 48 x 2 x x 5 : 7 = 123 – 118
  Bµi 3:( 3 ®iÓm) Trong mét phÐp chia cã sè chia lµ 8, th­¬ng lµ 65 vµ sè d­ lµ sè d­ lín nhÊt cã thÓ trong phÐp chia đó. T×m sè bÞ chia.
  Bµi 4: (6 ®iÓm) TÊm v¶i xanh dµi gÊp 3 lÇn tÊm v¶i ®á. Ng­êi ta b¸n ®i 37 m v¶i xanh vµ 7 m v¶i ®á th× sè v¶i cßn l¹i cña hai tÊm b»ng nhau. Hái mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt.
  Bµi 5:(4 ®iÓm) Cho h×nh bên:
  a. H×nh bªn cã bao nhiªu h×nh vu«ng.
  b. Em h·y kÎ thªm mét ®o¹n th¼ng ®Ó cã
  8 h×nh tam gi¸c.  HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 3 đề 11.

  Bµi 1: C©u a, 1.5 ®iÓm, c©u b, 1.5 ®iÓm,
  a, (3+5 +7 + 9 +...+ 99) x (b:1- b x1)
  =(3+5 +7 + 9 +...+ 99) x 0
  = 0
  b, 64 x 8+ 71x 8 - 35 x 8
  = 8 x (64 +71 -35)
  = 8 x 100
  = 800
  Bµi 2: §iÓm c¶ bµi lµ 4 ®iÓm:
  x :3 +27 = 48 x 2 x x 5 : 7 = 123 - 118
  x :3 +27 = 96 x x 5 : 7 = 5
  x :3 = 96 - 27 x x 5 = 5 x 7
  x x 3 = 69 x x 5 =35
  x = 63 : 3 x = 35 : 5
  x = 21 x = 7
  Bµi 3: §iÓm toµn bµi lµ 3 ®iÓm
  Bµi lµm:
  V× sè chia lµ 8 n©n sè d­ lín nhÊt cã thÓ trong phÐp chia ®ã lµ 7 1 ®iÓm
  Gäi sè bÞ chia lµ x, ta cã: x = 65 x 8 + 7 1 ®iÓm
  X = 527 1 ®iÓm
  Bµi 4: §iÓm toµn bµi lµ 6 ®iÓm
  TÊm v¶i xanh h¬n tÊm v¶I ®á lµ: 37 – 7 = 30 (m) 1,5 ®iÓm
  Theo bµi ra ta cã s¬ ®å:
  V¶I xanh: 1 ®iÓm
  V¶I ®á:

  HiÖu sè phÇn b»ng nhau lµ: 3 – 1 = 2 (phÇn) 1 ®iÓm
  TÊm v¶i ®á dµi lµ: 30 : 2 x 1 = 15 (m) 1 ®iÓm
  TÊm v¶i xanh dµi lµ: 15 x 3 = 45 (m) 1 ®iÓm
  §¸p sè: V¶I xanh: 45m V¶i ®á 15m 0.5 ®iÓm
  Bµi 5: §iÓm toµn bµi: 4 ®iÓm
  a, Cã tÊt c¶ 8 h×nh vu«ng. 2 ®iÓm
  b. KÎ thªm ®o¹n th¼ng 2 ®iÓm


   
  Gửi ý kiến